Мол

Филатова в Одеса


Детайли на обекта


Обща цена (cu): 1 550 000 USD

Средна наемна цена: $15 за 1 м²

Годишен доход: $242 000

Приходи от наем: $70 000

Период на изплащане: 6,4 години

Ефективност: 10,5%

Характеристики на съоръжението
Цена и условия за продажба

Характеристики на съоръжението

Сграда:

• Първоначалната площ е 1150 м2, включително 2400 м2 след реконструкция.

• Наемната цена на първия етаж е 15$/кв.м.

• Втори етаж $6/кв.м.

Свързаност и оборудване

• Година на строителство/реконструкция 2010г

• 100% от площта се отдава под наем

• пространствена ефективност 100%

• Височина на тавана 4 метра

• индивидуална вентилация

• 2 етажа

Цена и условия за продажба

• Покупна цена: $950 000.

• Цена на реконструкцията: $600 000.

• Цена на имота: $1 550 000.

• Периодът от покупката до пускането на пазара е 12 месеца.

• Минимална вноска на инвеститор: $150 000.