Мол

Позняки, Киев

Детайли на обекта

Обща цена (cu): 6 900 000 $
Средна наемна цена: 30 USD за 1 м²
Годишен доход: $792 000
Приходи от наем: 66 000 долара
Срок на изплащане: 9 години
Ефективност: 11,5%
Характеристики на съоръжението
Цена и условия за продажба

Характеристики на съоръжението

Сграда:

  • Отделно е разположена едноетажна търговско-обслужваща сграда с големи витрини
  • Годината на строителство е 2010г
  • Общата площ (РЗП) е 2400 м2

Оборудване:

  • Ел.- монтирани 265 + 70 KW
  • Инсталирана е автономна вентилационна система
  • Паркинг - 50 места

Характеристика:

  • Отдадени под наем (GLA) 2220 м2
  • Площна ефективност - 92,5%
  • Височината на тавана е 4,93м

Цена и условия за продажба

Цена на квадратен метър: 2500$

Общата цена е:

6 900 000 долара

Собственикът на обекта е юридическо лице,

и продажбата става чрез възлагане

корпоративни права